Tisztelt Polgárok!

Üdvözli önöket a Hátrányos Helyzetű Emberek Pártja.

Igazságot és jólétet a népnek!

Mathias Rex Hungariae kép

Felhívásaink

Pártunk részére keresünk profi szakjogászokat, akik jártassak az uniós pályázatok elkészítésében, sikeresek annak lehívásában. Kizárólag törvényes jogi eszközökkel, jutalék fejében.

Szintén keresünk, itthoni szakembereket, akik kieszközölnek, Állami költségvetésből finanszírozást a kitűzött céljaink megvalósításához. Lehetővé teszik, hogy az emberi erőforrások minisztériuma, vagy a szociális és családjogi intézmények, számunkra forrást biztosítsanak.

Céljaink

01.

Mélyszegénység csökkentése lehetőség szerint

02.

Kis nyugdíjasok életének jobbá tétele

03.

Kiépíteni az idősek részére, egy hathatósabb életvédelmet, (ehhez szükség van a büntetőtörvény szigorítására.)

04.

Az árvák és állami intézeteikben lévő gyermekek, életminőségének folyamatos segítése

05.

Az egyenlő bánásmód elérése

06.

A családokban nevelt halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, könnyítéseket létrehozni

07.

Szegényebb régiókban élők jobb életkörülményekhez való juttatása

Érdekeink

Megértetni az érintett emberekkel a jobb élet elengedhetetlen feltétele a munka.

Azért, hogy jobban élhessenek mindenkinek nagyon sokat kell tennie.

Fel szeretnénk nyitni a szemüket az alkohol, a drog, a bűnözés, csak a lesüllyedéshez vezet.

Politikai elképzeléseink

Migrációs kérdésben teljes mértékig egyetértünk a kormánnyal. Sok esetben pedig, Szijjártó Péter külügyminiszter úr külpolitikai törekvéseivel Azonban számos területen véleményünk markánsan eltér. A migrációs egyetértésünk okát, honlapunkon megtalálják. Hátrányos Helyzetű Emberek pártja önállóan kidolgozott programmal rendelkezik.

Pártunk két fő célt tűzött ki

1.Az árvák és állami intézeteikben élők hasznos ajándékhoz juttatása.

2.A kis nyugdíjasok tűzifa biztosítása. Ehhez a két célhoz kérjük a vállalatok és cégek tulajdonosait, anyagi adományokkal támogassák ezeket a törekvéseinket.

Az így befolyt összeget, pártunk tisztességesen kívánja felhasználni. Ennek igazolására, havi rendszerességgel pontos kimutatást teszünk közzé honlapunkon, hogy mennyit és mire költöttünk el. Tisztelt anyagi támogatóink! Pártunkat azért érdemes támogatni, mert kis létszámmal dolgozunk, feladatainkat rendkívül bértakarékos módon tudjuk ellátni. A költségek ezáltal nem emésztik fel az adományaikat. Ezáltal jóval hathatósabb segítséget tud nyújtani pártunk az arra rászorulóknak. Tisztelettel Bodor Sándor A párt elnöke, és a médiafelelőse.

Migrációs kérdés

Tisztelt Polgárok!

Párt irányelve migrációs kérdésben teljesen megegyezik a kormány álláspontjával: Országunk nem tud eltartani egy ekkora megállás nélkül Folyamatosan Európába beáramló népet. Egészségügyi rendszerünk így is túl terhelt, orvosaink elvándorolnak, vagy kiöregednek. A migráció kimondva, sok ország számára üzlet. Így akarják feltölteni az elöregedő társadalmukat. Csinálják, de mi ebből nem kérünk, és engedtessék meg, hogy Magyarország és a magyar nép döntsön! Egyébként, döntött. Ami pedig a bevándorlókat illeti, jól látható, mind fiatal, kezükbe okos telefonnal, tele reményekkel.

Hazájukban se víz, sem élelem, akkor ki ne akarna eljönni egy jobb élet reményében. Főleg, ha még különböző országok hívják is őket. Sokuk azt gondolja, hogy NyugatEurópa egy Kánaán. Nem kell dolgozni, és ha nem adnak elveszik.” Látjuk és halljuk, nem elég a 3-4 szobás lakás, mert 2-3 feleség és számtalan gyerekük van. Megjegyzés: Oda haza mi volt, és mibe laktak? Lehetnének sokkal szerényebbek!

A legfőbb probléma maga a vallás, a keresztény és az ő vallásuk, tűz és víz. Nagyon fontos, minden népnek joga van a saját vallása gyakorlásához. Elítéljük a próféta kigúnyolását, de természetesen ők se akarják levetetni velünk a keresztet. Ami pedig a csinos lányinkat illeti, ideje beszerezni a paprika sprayt vagy más engedélyezett hatásos önvédelmi tárgyakat, mert szükségük van rá. Természetesen nem minden bevándorló ilyen. Legtöbbjük tisztességes ember, ezért őket szívesen látja Európa.

A kormány nem tud másképp dönteni, és szavazóktól függetlenül az emberek többsége, ebben a kérdésben egyetért. Ez az ország, és a nép érdeke. Ezt Brüsszelben is tudomásul kell venni. Nem helyes, ha magyar a magyar torkának esik. Az országot védeni kell ,és nem kiszolgáltatni, párt állásoktól függetlenül. egyébként ezt a nép idehaza látja, és levonja belőle a konzekvenciát.

Tisztelettel: Bodor Sándor

Pártelnök

Programunk

01.

Mélyszegénységben lévők megsegítése

02.

Az igazságtalan nyugdíjrendszer átalakítása

03.

Kiszolgáltatatott és hátrányos helyzetű emberek felkarolása

04.

Piacképes oktatási rendszerkidolgozása, hozzáértő szakemberekkel

05.

Egészségügy reformálása várólisták lecsökkentése orvosok bevonásával

06.

Hajléktalan törvény kidolgozása

07.

Pazarló állami háztartás beszüntetése

08.

Létrehozni egy néptanácsot, amely betekintést nyerhet a hatalmon lévő kormány, és az összes ellenzéki pártok pénzügyébe

09.

A dohányzás és az alkohol törvénymódosítása

10.

A Magyar és az Európai adóbefizetők pénzéből, állami megrendeléseket elnyerő, oligarchákat felszólítani segítsék havi rendszerességgel az arra rászorulókat

11.

Felkarolni és megbecsülni a tudósokat és feltalálókat

12.

A sporttörvény átdolgozása (ne lehessen közpénzből stadionokat építeni)

13.

Megfelelni az igazságos Uniós elvárásnak, és hasznos tagja lenni az Uniónak

14.

Bevezetni a lehető legrövidebb idő alatt az Eurót

15.

Független és teljes szabadságot az újságíróknak, bármely politikai oldalhoz, tartozzanak. A politikusok és a köztisztviselők kötelesek lennének válaszolni, a riporterek feltett kérdéseire. (a magán életet kivéve)

Kapcsolat

Párt adatok

Bejegyzett hivatalos név: HHEP

Bejegyzett nyilvántartási szám: 06-02-0003357

Bejegyző bíróság neve: Szegedi Törvényszék

Bejegyzés dátuma: 2018.10.24

Bővebben...

Párt képviselői

Párt elnök és Médiafelelős: Bodor Sándor

Párt titkár - Elnökségi tag: Bodorné Hopka Zsuzsanna

Elnökségi tag: Ördög Renáta

Elnökségi tag: Bodor Valentina

Felügyelő bizottsági tag: Czímmer László

Felügyelő bizottsági tag: Ördögné Selep Ágnes

Felügyelő bizottsági tag: Soós Edina

Alapító tag: Hopka Jánosné

Alapító tag: Kovács Attila

Alapító tag: Banyik Tamás

Adomány adatok

Korona Takarék Takarékszövetkezet: 54600353-16005516-00000000

Vedd fel velünk a kapcsolatot!